Genel PHP

PHP Veri Tipleri & Veri Atama

PHP’de Veri Tipleri

İnteger – tam sayılar için kullanılır
float(double)  – gerçek sayılar için kullanılır
string – karakter katarları için kullanılır
boolean – mantıksal ifadeler için kullanılır
array – çok sayıda veri öğesini depolamak için kullanılır
object – sınıf (class) öğelerini depolamak için kullanılır

Şimdi gelin bunları örneklerle inceleyelim.
öncelikle bir a değişkenimiz olsun.
$a = 1; <– integer
$a = 1.5; <- float
$a = “1.5”; <-string ( çift tırnak veya tek tırnak içine alındığı için)
$a = false; <-boolean (true veya false değerleri için)

Array tipini daha geniş kapsamlı inceleyelim.

$meyveler = array(“Elma”, “Armut”, “Muz”, “Kiraz”);

$meyveler dizisine array() fonksiyonuyla 4 tane değer atadık.
Aynı işlemi fonksiyon kullanmadan yapalım:

$meyveler[0] = “Elma”;

$meyveler[1] = “Armut”;

$meyveler[2] = “Muz”;

$meyveler[3] = “Kiraz”;

Fonksiyonsuz yöntemde aslında dizinin nasıl sonuç verdiği ortaya çıkmış oluyor.

Üstteki Array() fonksiyonu ve fonksiyonsuz şekilde oluşturduğumuz dizilerde aynı işlemi yaptık.

Array() fonksiyonu ile oluşturduğumuz bu dizide her bir değerin anahtarı sayısal olur, yani anahtarlar 0, 1, 2, 3, … şeklinde gider. Yukarıdaki $meyveler dizisinin 0. anahtarının değeri Elma, 1. anahtarının değeri ise Armut olur.
PHP’de Veri Atama

Yine bir a ve b değişkenimiz olsun.
Biz bu a değişkenin içerisindeki veriyi b değişkenine aktaralım

Yine bir a ve b değişkenimiz olsun.
Biz bu a değişkeni içerisindeki veriyi b değişkenine aktaralım
$a  = 1 integer tipinde bir veri depoluyor olsun
Biz $a string tipine dönüştürelim.

$a = 1
$b = (string) $a;

Bu ifadenin anlamı şudur ;
$a içerisindeki veriyi string olarak yorumlayıp $b içerisine depola

Yazar hakkında

Site Hocası

1 Yorum

Yorum Yap